Yorumlar ve Puanlamalar

Kullanıcı sayfalarında yapılan yorumlar ve puanlamalar 


1.    Kullanıcı sayfası diğer kullanıcıların ve üyelerin değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır. Diğer kişilerin verdikleri puan ve yaptıkları yorumlar tamamen kendi izlenim ve değerlendirmelerine dayanmakta olup, ARGEDAN”ın söz konusu yorum ve puanlamalara ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

2.    “ARGEDAN”ın söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.    Diğer kullanıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar değiştirilemez, silinemez, aynı işlemi için tekrar oy verilemez.

4.    Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dahil olması halinde “ARGEDAN”ın söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “ARGEDAN” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:
 

  • Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın ARGEDAN’a sunulmuş olması,
  • Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
  • Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi, 
  • Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm ARGEDAN kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
  • Yorumun ARGEDAN’a, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
  • Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “ARGEDAN”a bildirilmesi,
  • Yorumun link veya script içermesi.